Tidstagning vil foregå via chip i startnummeret.

Ruterne vil være markeret med rute flag, pile &  km skilte, og der vil være bemandet med ”Guidere” ved kryds, drej og lign. langs ruterne.

Der være væskedepot ved 2,5 km & 4 km

Færdselsloven skal overholdes og al færdsel sker på eget ansvar. Vi løber i venstre side af vejen, de får steder der ikke er fortov.